müzik

London College of Music Sertifika Programı

Müzik eğitiminde disiplin, devamlılık ve başarı için LONDON COLLEGE OF MUSIC…

Tan Sağtürk Akademi Müzik Bölümleri LCM sınav merkezleridir.

Öğrenci ve öğretmen eğitimleri Tan Sağtürk Akademi - Çekmeköy bünyesinde verilmektedir. Yıl boyunca verilen LCM eğitimi yanında, sınavlardan 1 ay önce öğrencilere sınav provaları yapılmakta, branş öğretmenlerinden oluşturulan kurul tarafından son düzeltmeler yapılarak öğrencilerin kendi öğretmenlerine kritikler verilmekte ve öğrencilerin sınav başarısın en yüksek düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

CT Müzik Akademik eğitim uzmanları tarafından, öğrencilerini sınavlara hazırlayan tüm özel öğretmen ve kurum öğretmenlerine eğitim verilmektedir.

 

University of London; London College of Music sertifika programının doğduğu yerdir.

Uluslararası akreditasyon sistemi içerisinde yer alan ve tüm dünyada geçerli bir belgeye sahip olmak, çocuklarımızın ve bizlerin gelecekte atacağımız adımlar için vazgeçilmez bir portfolyo niteliği taşımaktadır.

London College of Music Sınavları

Bu sisteme göre her yıl belirlenen tarihlerde İngiltere’den gelecek olan London College of Music (LCM) yetkililerinin yapacağı sınavlara katılacak öğrenciler, belirlenen sekiz seviye sınavını tamamladıklarında tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca sekizinci seviyeyi tamamladıktan sonra öğrenci isterse LCM’nin Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarının sınavlarına girerek bu diplomaları da alabilmektedir.

CT Müzik Akademik; LCM Kayıt Sınav Merkezi ve Koordinatörüdür.

2011 yılından bu yana eğitimler ve sınavlarla Tan Sağtürk Akademi müzik bölümlerinde öğrencilerine, sertifika ve diplomaları verilmiştir. 2016 yılı itibarı ile programın yönetimi Tan Sağtürk Akademi - Çekmeköy bünyesinde kurulan CT Müzik Akademik tarafından üstlenilmiş ve uygulanmaya başlanmış, akademilerimiz dışında özel müzik eğitimi alan veya diğer müzik okullarında eğitim alan öğrencilere de kayıt ve sınav aşamalarında aynı destek sağlanmaya başlanmış ve artarak devam etmektedir.

LCM Sertifika ve Diploma Programı nedir?

LCM Sertifika ve Diploma Programı İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun “Qualifications and Curriculum Authority” (Nitelikler ve Müfredatlar Kurumu) tarafından ve “The National Qualifications Framework” (Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi) standartları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu OFQUAL tarafından akredite edilmiştir. Lise, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları uluslararası denklik yönetmeliklerine göre kabul görmektedir. Sınav komisyonu üyeleri her yıl dünyanın 250 merkezinde bu sınavları yaparlar. LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Eğitimler ve sınavlar, enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır.

LCM Sertifika Programı sekiz seviyeli bir sınav sistemidir. Öğrenci seviyesine göre ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle istenilen seviyeden eğitim alıp sınava girebilir. Sekizinci seviyeyi bitiren öğrenci tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanır. Seviye sınavlarında her yıl düzenli ilerleme şartı aranmamaktadır. Öğrenci gelişim durumuna göre istediği seviyeden sınava girme hakkına sahiptir. Ancak atlanılan seviyenin metodu çalışılmalı öğretmen tarafından seviye atlaması onaylanmış olmalıdır.

LCM Öğretmen ve Öğrenci Eğitimlerimiz

Yıl boyunca verilen LCM eğitimi yanında, merkezlerimizde sınavlardan 1 ay önce öğrencilere sınav provaları yapılmakta ve branş öğretmenlerinden oluşturulan kurul tarafından son düzeltmeler yapılarak, öğrencilerin kendi öğretmenlerine kritikler verilmekte ve sınav başarısı en yüksek düzeye getirilmektedir. Her eğitim döneminde okul yöneticilerine, müzik koordinatörlerine ve öğretmenlerine CT Müzik Akademik eğitim uzmanları tarafından eğitim verilmektedir. Eğitim uzmanlarımız London College of Music sistemi ve yıllık yenilenmeleri hakkında Londra’dan gelen eğitim uzmanları tarafından eğitilmektedir.

Sınavlar İngiltere’den gelen komisyon tarafından Tan Sağtürk Akademi şubelerinde ve seçilmiş diğer şubelerde yapılır. Sınav merkezi olmak isteyenler kurumlar CT Müzik Akademik-LCM KAYIT VE SINAV MERKEZİ’ne başvurularını yapabilir ve sistem eğitimi alabilirler.

LCM Sertifika Programına Nasıl Kayıt Olunur?

CT Müzik Akademik-LCM KAYIT VE SINAV MERKEZİ tarafından eğitim kurumlarına gönderilen formlar öğrenci tarafından doldurulur. Öğretmenle birlikte tespit edilen seviye formda yer alan kutucuklara işaretlenir. 1 adet vesikalık fotoğraf forma yapıştırılır, öğrencinin kimlik fotokopisi, kitap ve harç bedellerinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte merkezimize iletilir.

Öğrenciler her yıl LCM tarafından belirlenen ücretlere göre sınava gireceği seviyenin sınav bedellerini belirlenen banka hesabına yatırırlar. Dekontun açıklama kısmına, öğrencinin ismi ve sınav seviyesi yazılmalıdır. Öğrencilerden kitap ücreti ve sınav harcı dışında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

LCM Sınavlarında LCM Komisyonunun Öğrenciden Beklentisi Nedir?

Öğrenci sınava LCM orijinal kitabıyla girmek zorundadır. Kitabın üzerinde herhangi bir not, işaretleme bulunmamalıdır. Öğrenci, branşına ve seviyesine göre belirlenmiş repertuvarlardan kendi seçtiği eserlerin yanı sıra zorunlu parçaları seslendirir.

Piyano eşlik ihtiyacı veya zorunluluğu olan enstrüman sınavlarında, eşlikçiyi bulmak ve birlikte prova saatlerini belirlemek öğrencinin sorumluluğundadır. Eğitim gördüğü kurum öğrenciye bu organizasyon için destek verir.

Preparatory, Step 1 ve Step 2 seviyelerinde öğrenci branşına göre LCM Metodunda bulunan eserleri seslendirdikten sonra müzikal bilgi sorularından sorumlu olacaktır.

Grade 1 ve daha üstü seviyelerde öğrenci branşına göre eserleri seslendirdikten sonra girdiği seviyenin zorluk derecesine göre teknik çalışmalar, müzikal bilgi, müzikal işitme ve deşifre (ilk bakışta çalma) sınavına tabi tutulur.

Puanlama yüzdesi aşağıdaki gibidir:

Teknik Çalışma: %15 / Performans: %60 / Müzikal Bilgi: %7 / Deşifre: %10 / Müzikal İşitme: %8

Seviyelere göre ortalama uygulama sınav süreleri şöyledir:

Preparatory, Step 1, Step 2 - 10 dk.

Grade 1, Grade 2, Grade 3 - 15 dk.

Grade 4, Grade 5 - 20 dk.

Grade 6, Grade 7 - 25 dk.

Grade 8 - 30 dk.

Diploma Sınavları; ALCM, LLCM, FLCM ortalama 60 dk.

 

Sınav Seviyeleri (Grade*)

Pre Preparatory (Başlangıç seviyesi)

Step 1

Step 2

Grade (Dereceler): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. seviyelerden oluşmaktadır.

Sınav Seviyeleri (Diploma*)

DipLCM – Önlisans (1)

ALCM – Associate / Önlisans (2)

LLCM – Licentiate / Lisans

FLCM – Fellowship / Yüksek Lisans

* Sınav seviyeleri branşlarda farklılık gösterebilir.

* Diploma seviyelerinde Performans, Bestecilik ve Öğretmenlik seçenekleri vardır.

 

Eğitim ve Sınav Branşları

• Tuşlu Çalgılar: Piyano, Klavye, Org
• Tahta Üflemeliler: Flüt, Obua, Klarnet, Fagot, Klasik Saksafon, Blok Flüt
• Bakır Üflemeliler: Korno, Trompet, Trombon, Bariton, Efonium, Tuba
• Yaylı Çalgılar ve Arp: Keman, Viyola, Çello (Viyolonsel), Kontrbas, Arp
• Vurmalı Çalgılar: Davul (Bateri), Trampet, Timpani, Vurmalı Çalgılar, Perküsyon
• Şan: Opera - Şan, Pop Vokal
• Gitar: Klasik Gitar, Akustik Gitar, Elektrogitar, Bas Gitar, Rock Gitar
• Caz: Piyano, Tahta Üflemeli Çalgılar, Bakır Üflemeli Çalgılar

Erken Müzik

Orkestra

Orkestra Şefliği

Müzik Teorisi

Popüler Müzik Teorisi

Bestecilik

Erken Çocukluk Dönemi Müzik Öğretmenliği

Profesyonel Performans Yeterliliği

Geri Dön